Юридичні послуги

Зв’яжіться з нами і ми запропонуємо Вам — комплексний супровід Вашого бізнесу.

Ми з повагою ставимося до співпраці між нашими компаніями і продовжимо залучати ТОВ «Фонд боргових зобов’язань» до юридичного супроводу господарської діяльності VAB ЛИЗИНГ, як надійного і постійного партнера.

VAB ЛИЗИНГ — украинская лизинговая компания.
VAB, украинская лизинговая компания

Ми пропонуємо - комплексний супровід процедури повернення боргу:

Збір відомостей про боржника

Інформаційна підготовка, яка є необхідною процедурою для будь-якого кроку у процесі стягнення простроченої заборгованості.

Досудове стягнення боргу

Ми прагнемо вирішувати питання з погашення боргу оперативно,  без зайвого втручання державних органів та при мінімальних витратах  Замовника.

Судове стягнення заборгованості

Наша компанія надає повний спектр юридичних послуг на всіх стадіях вирішення спорів, зокрема під час представлення інтересів в судових органах. До потенційних юридичних послуг у даному аспекті може відноситися: визначення правової позиції Клієнта, розробка стратегії захисту, збір необхідних доказів, підготовка всіх необхідних процесуальних документів, представництво в судових органах всіх, без виключення, ланок.

Супровід процесу виконання судових рішень органами ДВС та приватними виконавцями.

Наша компанія має широкий досвід супроводження виконання рішень судів по справам різних категорій. Ми знаємо всі тонкощі процедури виконавчого провадження, зокрема, ми здійснюємо юридичний супровід та контроль за ходом виконавчого провадження, пошук прихованих активів, майна, оскарження дій державних виконавців на всіх стадіях виконавчого провадження, супровід процесу примусової реалізації майна, включаючи пошук потенційних покупців.

Антикризовий менеджмент

Ми використовуємо комплексний підхід для вирішення проблеми з виходу компанії партнера з кризи, які включають: аналіз фінансово-господарського стану, стабілізацію фінансово-господарської діяльності, визначення антикризової стратегії, розробку плану антикризових заходів, оцінку ризиків та подальший супровід його виконання, реорганізацію фінансово-господарської діяльності; розроблення планів санації підприємств-банкрутів, організацію менеджменту.

Абонентське обслуговування включає:

• надання усних і письмових консультацій з питань всіх галузей права;
• комплексне інформаційне забезпечення діяльності клієнта (нормативні матеріали, довідкова інформація, правові висновки тощо).
• розробку проектів договорів, контрактів і протоколів розбіжностей;
• складання претензій, позовів і інших процесуальних документів;
• здійснення правового аналізу документів, що надаються Клієнтові третіми особами;
• представлення інтересів Клієнта в стосунках з державними органами і контрагентами, у тому числі при проведенні переговорів;
• представлення інтересів Клієнта в судах.

Додаткові послуги

Ми здійснюємо повний комплекс послуг по вилученню транспортних засобів, зокрема здійснюємо їх пошук, технічний та юридичний супровід процедури вилучення, зберігання на спеціалізованому майданчику, супровід дій по вилученню транспортного засобу в процесі виконання судових рішень органами ДВС та приватними виконавцями. Здійснюємо передпродажну підготовку та продаж транспортних засобів, спецтехніки, техніки сільськогосподарського призначення.

На сьогоднішній день в Україні існує альтернативний спосіб вирішення господарських і цивільних спорів в третейських судах. Ми пропонуємо Вам отримувати законні і справедливі судові рішення за допомогою нашого Третейського суду для вирішення спору, який виник під час укладення, виконання, розірвання договору з контрагентом, для цього Вам просто необхідно включити в текст договору наш текст третейського застереження.

шукаєте компанію першого класу для повного юридичного супроводу діяльності вашого бізнесу?